IgG4相关疾病21例临床分析
张琪, 南欣荣, 闫星泉, 张泽君, 赵佳雄, 任晓彦
Clinical analysis of 21 cases of IgG4-related diseases
ZHANG Qi, NAN Xinrong, YAN Xingquan, ZHANG Zejun, ZHAO Jiaxiong, REN Xiaoyan
口腔疾病防治 . 2022, (4): 258 -265 .  DOI: 10.12016/j.issn.2096-1456.2022.04.005