Sponsor:Stomatological Hospital,Southern Medical University
Academic adviser:Songling Wang
Lin Wang Xuedong zhou Junqi Ling
Honorary Editor-in-Chief:
Shaohong Huang
Editor-in-Chief:Longquan Shao
Vice Editor-in-Chief:
Yuxing Bai Qianming Chen Zedong LAN
Zuolin Wang Buling Wu Shulan Xu
Jianjiang Zhao Yanmin Zhou
Executive Editor-in-Chief:
Shuguang Zeng
 • Author Center

  Online Submission
  Instruction  |   Download

 • Review Center

  Peer Review
  Editor-in-Chief  |   Office Work

 • Journal Online

  Online First  |   Current Issue
  Archive  |   E-Journal