RSS服务 Email Alert
Nd: YAG激光和Er: YAG激光在牙体牙髓病治疗中的应用
韦曦,刘红艳,韩雨晴
The applications of Nd:YAG laser and Er:YAG laser in endodontics
WEI Xi,LIU Hongyan,HAN Yuqing
口腔疾病防治 . 2019, (4): 212 -218 .  DOI: 10.12016/j.issn.2096-1456.2019.04.002