Er:YAG激光应用于年轻恒切牙活髓切断术的研究
秦晗,龚永庆,徐宏志
Effective observation of Er: YAG laser for pulpotomy in young permanent incisors
Han QIN,Yong-qing GONG,Hong-zhi XU
口腔疾病防治 . 2016, (4): 238 -240 .  DOI: 10.12016/j.issn.2096-1456.2016.04.009